Hvordan skifte skuffen (V)

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


BASKET-CHILLER-CRISPER ENDRING

Først trekker du kurven ut til den når endeposisjonen,

Trekk deretter forsiden opp til den løsner fra føringene på sidene.

Til slutt, fortsett å trekke den ut og fjern den fra stedet