Fjerning eller utskifting av isbeholder

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Fjerning eller utskifting av isbeholder

Fjern isbeholderen og rist for å løsne kubene eller rengjør som forklart i brukerhåndboken

FORSIKTIGHET

Bruk ALDRI en isplukk eller lignende skarpt instrument for å bryte opp isen. Dette kan skade isbeholderen og dispensermekanismen. Bruk varmt vann for å løsne fast is. Før du bytter ut isbeholderen, må du sørge for at den er helt tørr.


VIKTIG

Når du tar ut eller bytter ut isbeholderen, må du ikke rotere skruen i isbeholderen. Hvis skruen roteres ved et uhell, må du justere skruen på nytt ved å vri den i 45 graders svinger (se nedenfor) til isbeholderen passer på plass med drivmekanismen. Hvis skruen ikke er riktig justert når du bytter ut isbeholderen, vil ikke kjøleskapet dele ut is. Døren til fersk mat kan heller ikke lukkes ordentlig, slik at varm luft lekker inn i ferskvarerommet