Hvordan skifte dørhåndtak (7DW)

Senest oppdatert 25.02.2021 11.04

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Fryser og kjøleskap dørhåndtak

TRINN 1 Hold dørhåndtakestøttene stramt og trekk rett oppover med trykk.

TRINN 2 Plasser et nytt dørhåndtak.

Juster sporet på håndtakstøtten og brakettene på døren

TRINN 3 Hold i håndtakstøttene og smekk ned.

※ En gummi- eller mykhodehammer kan brukes til å feste snap-in