Hvordan bytte håndtaket på kjøleskapet eller fryseren?

Senest oppdatert 23.05.2024 10.41

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvis du ønsker å bytte ut deler selv, kan du finne reservedeler, tilbehør og pleieprodukter i vår nettbutikk.

Se instruksjonsfilen nedenfor:

  • Fjern dørhyllene
  • Løsne øvre og nedre hengsel med en skrutrekker
  • Fjern døren
  • Skru av de gamle hengslene
  • Skru de nye hengslene på plass
  • Sjekk funksjonaliteten til de nye hengslene på døren
  • Skyv hengslene over skruene på kjøleskapet
  • Skru hengslene tilbake på kjøleskapet


Se instruksjonsfilen nedenfor: 212002099.pdf

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.