Slik bytter du ut pakningen (7)

Senest oppdatert 30.10.2023 09.19

Før enhver vedlikeholdsoperasjon må du deaktivere apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater, for tunge apparater er det nødvendig med to personer for å flytte det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke utføres riktig

HUSK AT FEIL INSTALLASJON KAN GENERER TAP I ISOLASJON OG KOMPROMISSE APPARATETS KORREKTE FUNKSJONALITET.

FJERNING AV PAKNING

  • Trekk i pakningen fra et hjørne av døren
  • Fjern gradvis pakningen fra dørsidene
  • Fjern pakningen helt fra hele døren


INSTALLASJON AV PAKNING

  • Begynn å installere først alle 4 hjørnene ved å trykke på sidene nær hvert hjørne
  • Skyv inn de 4 sidene fra midten av hver side
  • Når installasjonen er fullført, dra fingrene langs alle siders overflate for å se etter eventuelle uregelmessigheter
  • Eventuelle uregelmessigheter indikerer at pilen ikke er godt satt inn og trykker derfor på den igjen


Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.