Hvordan skifte pakning (6)

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

HVORDAN SKIFTE DU PAKKEN

 

TRINN 1 Trekk pakningen ut fra 4 hjørner. (Start fra hjørnet.)

TRINN 2 Fjern pakningen på hver side

TRINN 3 Plasser en ny pakning og monter den fra fire hjørner.

Forsikre deg om at pakningsfoten (krokformen) er trykket helt inn i pakningssetet (sporet på dørforingen).

Forsikre deg om at pakningen er godt justert med pakningssetet.

Etter at du har lukket døren, må du forsikre deg om at pakningen er godt festet til døren.