Bytting av dørpakning (H)

Senest oppdatert 06.04.2023 09.02

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


GENERELLE METODER FOR Demontering og installasjon av pakning

Trinn 1

Trekk pakningen ut fra 4 hjørner. Installer en ny.

Viktige tips for montering av pakning.

Tips 1

Start fra hjørnet

Tips 2

Forsikre deg om at pakningsfoten er trykket helt inn i pakningssetet.

Tips 3

Forsikre deg om at pakningen er godt justert med pakningssetet

Tips 4

Etter at du har lukket døren, må du forsikre deg om at pakningen er godt festet til døren

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.