Hvordan skifte døren (2)

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

SLIK SKIFTER DU DØREN

1) Skyv døren sammen på begge sider


2) Trekk ut døren og bytt den ut med en nyAdvarsel: Etter at du har installert den nye døren, lukker du de 2 sikringene for å unngå at døren faller.