Hvordan skifte døren (1)

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan skifte hengsler

VERKTØY:

6 × 300 kryssskruetrekker


Trinn 1

Legg produktet på et flatt, mykt underlag eller gulv.

Steg 2

Løsne 4 skruer på bunnhengselet og fjern bunnhengslet.


Trinn 3

Fjern døren forsiktig og erstatt den av en ny glassdør


Trinn 4

Fest bunnhengslet igjen, og fest de fire skruene, og sett deretter enheten i minst 12 timer før bruk