Hvordan reversere og bytte ut døren (4)

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Dør reversibilitet


ADVARSEL!

Fjern støpselet fra stikkontakten før du utfører noen handlinger.

1. Forsikre deg om at apparatet står loddrett.

2. Åpne døren og ta ut dørutstyret. Lukk døren.

3. Skru ut skruene på baksiden av toppdekselet.


4. Løft toppdekselet og legg det på et mykt underlag.

5. Skru ut de 4 skruene

6. Løft det øvre hengslet og sett det på et trygt sted sammen med skruene.

7. Løft døren og legg den på et mykt underlag

8. Vipp apparatet forsiktig på en myk skumemballasje eller lignende for å unngå skade på baksiden av apparatet og gulvet.

9. Skru ut skruene på bunnhengslet og justerbare føtter.

10. Installer pinnen i det motsatte hullet på hengslet.

11. Skru ned bunnhengslet på den andre siden av apparatet.

12. Installer gummistøtten på siden uten hengsel.

13. Monter døren på det nedre hengslet, og pass på at hengselpinnen kommer inn i hullet på bunnen av døren.

14. Installer det øvre hengslet på motsatt side av apparatet. Monter den øvre hengselstiften i dørens øvre hull. Stram til skruene.

15. Skru de resterende to skruene på oversiden av apparatet uten hengsel.

16. Plasser toppdekselet på apparatet og stram til skruene på baksiden.Installer dørutstyret.

Vent minst 4 timer før du kobler apparatet til strømforsyningen.