Bunndør erstatter multidør (7KL)

Senest oppdatert 25.02.2021 15.24

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsoperasjoner.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Utskifting av bunndørOmvendt prosedyre for å montere igjen