Hvordan resirkulerer vi ditt gamle produkt?

Senest oppdatert 24.02.2022 11.10

Problem

Hvordan resirkulerer du mine gamle apparater?

Gjelder

Kjøleskap fryser

Klassifisert som farlig avfall da det inneholder kuldemedium/freon. Vi frakter gamle kjøle/frysere til godkjent anlegg hvor disse saneres og kuldemediet tømmes. Deretter fragmenteres de og metallene som utvinnes sendes deretter til gjenvinning.

Andre hvitevarer

Komfyr, vaskemaskin og tørketrommel fraktes til godkjent anlegg for dekontaminering (strøm og kompressorer fjernes). Da blir disse fragmentert og vi kan utvinne ulike typer metaller og jern som så resirkuleres.

Vedtak

For Electrolux er bærekraft en viktig sak. Derfor tilbyr vi fjerning og gjenvinning av gamle hvitevarer når du kjøper en ny hvitevare.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her: https://www.electrolux.no/about-us/better-living-program/