Vilkår og betingelser

Ved å levere inn ditt bidrag bekrefter du at du har lest og godtar villkårene for deltakelse.

 • Kvalifisering: Når du deltar i denne konkurransen må du være av myndig alder i ditt hjemland og bosatt i et av de følgende deltakende landene: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Polen, Sverige, Sveits og Storbritannia.
  Kun én person per husstand kan delta i konkurransen om samme produkt.

 • Kampanjedatoer: Konkurransen løper fra 00:01 den 01 august 2017 til 23:59 31. desember 2017. Start- og sluttider vil være basert på GMT.
 • Slik deltar du: For å delta i konkurransen må du eie et Electrolux-produkt, besøke konkurransens nettside, opprette en brukerkonto og legge igjen en produktomtale. Omtalen må ikke overstige 200 ord.

 • Premieinformasjon: Prisen består av en "Sports Mini Mixer" blender. Arrangøren forbeholder seg retten til å fremskaffe alternative priser av likeverdig verdi, med forbehold om tilgjengelighet.

 • Vinnere: Vinnerne blir valgt ukentlig i hvert deltakerland fra alle deltakere i landet som har sendt en produktanmeldelse i løpet av uken. I løpet av kampanjen kommer det å bli tilsammen mellom 15 og 45 vinnere i hvert av de 9 landene. Konkurransen er basert på dyktighet og sjanse spiller ingen rolle i å bestemme vinneren. Hver oppført omtale vil bli vurdert individuelt basert på kriteriene som er angitt nedenfor. Kriteriet er å levere en produktanmeldelse av en kreativ og innsiktsfull karakter. Arrangørens beslutning er endelig og uten mulighet til å bli påvirket.
  Vinnere vil bli varslet via e-post innen 10 dager etter at vinneren er valgt. Hvis du velges ut som vinner, må du svare innen 10 dager for å kreve premien din, og oppgi en gyldig postadresse for levering av premien. Promotøren betaler frakten, men er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader, inkludert, men ikke begrenset til skatter og tollavgifter, ved levering av premien.


 • Ansvar: Promotøren tar ikke ansvar for tap eller skade på premien under levering til vinneren. Bortsett fra slik det kreves av ufravikelig lov, godtar ikke promotøren ansvar for egnethet for et formål for premien, eller for eventuelle skader forårsaket av kampanjen eller premien. 


 • Informasjonspersonver: Ved å delta i premiekampanjen, aksepterer du at personlige data som du oppgir når du oppretter brukerkontoen og sender produktvurderingen og postadressen, kan brukes til ethvert formål knyttet til forsvarlig drift av kampanjen samt for fremtidig kommunikasjon for andre formål fra promotøren eller dennes datterselskaper. Videre godtar du at dine personlige data kan overføres til utvalgte tredjeparter.

 • Opphavsrett: Ved å delta i denne premiekampanjen, forsikrer du at produktvurderingen er ditt originale arbeid, og at du eier opphavsretten til teksten som du sender. Du garanterer videre at teksten ikke krenker rettighetene til noen tredjepart. Du frasier deg også din rett til å få navnet ditt nevnt i forbindelse med produktvurderingen.
  Alle immaterielle rettigheter knyttet til den innsendte produktvurderingen vil ligge hos promotøren, som blant annet gir denne rett til å bruke hele eller deler av produktvurderingen for ethvert formål og i alle medier.
  Ved å delta i denne premiekampanjen, gir du herved arrangøren, tilknyttede selskaper og agenter, tillatelse til å bruke navnet ditt for det formål å fremme produkter eller tjenester hos arrangøren eller dennes partnere.
  Som deltaker i denne premiekampanjen, har du ikke rett til kompensasjon, uansett art, for overføring og bruk av immaterielle rettigheter i forbindelse med innsendt produktvurdering, eller for bruken av navnet ditt som beskrevet ovenfor.

 • Anvendbar lov: Disse vilkårene skal styres og tolkes i alle henseender i samsvar med gjeldene lover for Sverige, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikter. Enhver konflikt som oppstår som følge av disse vilkårene skal avgjøres i svensk domstol, med Stockholms tingrett som førsteinstans.

 • Diverse: Disse vilkårene og betingelsene kan endres eller modifiseres når som helst, etter skjønnet til arrangøren.